สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA

สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA

ประกันภัยและประกันชีวิต

มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าบุคคลและองค์กร ผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม รวมทั้งพร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่างๆของประกันชีวิตและการลงทุน

จริยาพร ฤกษ์วรชัย

จริยาพร ฤกษ์วรชัย

สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและผู้อำนวยการภาคระดับสูง ภาคเจียระไน

Planning

ผลักดันพลังตัวแทน ที่เป็นช่องทางขายแข็งแกร่งที่สุดในไทย เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ จากฐานลูกค้าเดิม

Marketing

มุ่งจัดกิจกรรมและสื่อสารเข้าถึงลูกค้าเดิมให้มากขึ้น เพื่อให้มีความคุ้มครองที่เพียงพอ โดยเฉพาะความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง รวมทั้งมีการจ่ายเบี้ยสม่ำเสมอ ผ่านระบบแจ้งต่ออายุ

Brand Product

จุดแข็งของแบรนด์และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เช่น โครงการไวทัลริตี้ จะเข้ามาสนับสนุนงานขายผ่านตัวแทน และทำให้ลูกค้าวางแผนการเงิน มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนขึ้น

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงานกับความภาคภูมิใจที่เห็นความสำเร็จของลูกค้า ทำให้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปให้ดีที่สุด

สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA-gallery-48
สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA-gallery-49
สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA-gallery-50
สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA-gallery-51
สนง.คุณจริยาพร ฤกษ์วรชัย บ.AIA-gallery-52